Retourbeleid  

RABLE Group BV ("RABLE") zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

 

Levering en uitvoering 

1.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan RABLE kenbaar heeft gemaakt. RABLE zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen 30 dagen uitvoeren volgens de levertermijn die de consument in de bestelling heeft aangegeven, of tenzij aan de consument een andere levertermijn is aangeboden die door de consument is geaccepteerd. 


1.2 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding conform het vorige lid zal RABLE het bedrag dat de consument betaald heeft binnen 10 werkdagen terugbetalen. 


1.3 Als u niet thuis bent bij bezorging, wordt u ten minste een keer gebeld door onze chauffeur. Als onze chauffeur geen contact met u krijgt, wordt uw bestelling teruggestuurd naar het magazijn. Wij kunnen een tweede levering voor u regelen (zie tweede bezorging hieronder). Als u uw bestelling bij uw buren wilt laten bezorgen, dient u een bericht achter te laten bij de bestelling of twee werkdagen voor bezorging contact met ons op te nemen. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw buren op de door u gewenste bezorgdatum thuis zijn en bereid zijn het pakket te ontvangen. Tweede levering Zorg ervoor dat u thuis bent op de leveringsdatum. Wij kunnen de tweede levering voor u regelen. Houd er rekening mee dat er een minimumtarief van €30 in rekening gebracht kan worden. 

Retourproces 

3.1 Klanten moeten binnen een bepaalde termijn, bijvoorbeeld 14 dagen na ontvangst van het product, een retouraanvraag indienen bij de RABLE group BV. Deze melding kan schriftelijk via info@rable.com ingediend worden. 


3.2 Om in aanmerking te komen voor een retour, moeten de gekochte producten in hun originele staat zijn en vrij van schade. 


3.3 Tenzij anders vermeld, zijn de kosten voor het retourneren van het product voor rekening van de klant, tenzij het een defect product betreft. 


3.4 Na ontvangst van het geretourneerde product en het beoordelen van de staat ervan, zal de RABLE group BV. overgaan tot restitutie van de aankoopprijs aan de klant indien aan de retourvoorwaarden voldaan is. 


3.5 De producten moeten worden teruggestuurd in de originele verpakking, inclusief alle bijbehorende accessoires, handleidingen en andere materiële componenten. 


3.6 Een geldig aankoopbewijs, zoals een factuur of bon, is vereist om een retour te kunnen verwerken. 

Garanties en aansprakelijkheid 

4.1 Een fabrieksgarantie van 15 jaar voor het RABLE2go montagesysteem is van toepassing. Gedurende de Garantieperiode zullen de Producten, vrij zijn van wezenlijke gebreken in materiaal of vakmanschap en wezenlijk voldoen aan hun relevante Specificaties. Voorwaarden zijn onderhevig aan de garantiebepalingen zoals beschreven in de algemene voorwaarden RABLE group BV op www.rable.com 


4.2 Garantie op de overige producten, zijnde het zonnepaneel danwel de omvormer plus stekkerkabel, is beperkt tot de garantie van de producent van het merk zoals op het product vermeld.  


4.3 RABLE group BV. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit onjuist gebruik of nalatigheid. Zie de algemene voorwaarden voor retourneren van producten. 


4.4 op alle levering zijn de Algemene voorwaarden Rable Group BV van toepassing.