Privacy regelement RABLE Group BV


1. Algemene verklaring 

Dit privacy reglement heeft betrekking op de verzameling, het gebruik, de opslag en de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met het gebruik van de RABLE2Go zonnepanelen set, ontwikkeld door RABLE Group BV. De RABLE2Go zonnepanelen set respecteert de privacy van individuen en streeft ernaar om de persoonsgegevens die worden verzameld te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. 


2. Doel van de verwerking 

De persoonsgegevens die worden verzameld in verband met het gebruik van de RABLE2Go zonnepanelen set zijn bedoeld voor de volgende doeleinden: 

 

a) Facturering en betalingsverwerking; 

b) Klantenservice en ondersteuning; 

c) Het nakomen van wettelijke verplichtingen.


3. Verzameling van persoonsgegevens 

RABLE Group BV verzamelt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de hierboven genoemde doeleinden. De verzamelde persoonsgegevens kunnen onder andere de volgende categorieën omvatten: 

a) Naam, adres en contactgegevens van de gebruiker; 

b) Technische gegevens met betrekking tot de zonnepanelen set zoals het serienummer; 

c) Financiële gegevens voor facturering en betalingsverwerking.


4. Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens 

RABLE Group BV gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor de hierboven genoemde doeleinden en zal deze gegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij: 

a) Het doel van de verwerking dit vereist, bijvoorbeeld bij het verzorgen van de facturering en betalingsverwerking; 

b) Wettelijk verplicht is om persoonsgegevens openbaar te maken; 

c) Toestemming is verkregen van de gebruiker voor specifieke openbaarmaking. 


5. Beveiliging van persoonsgegevens 

RABLE Group BV treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of wijziging. Dit omvat onder andere het gebruik van beveiligde servers, versleutelingstechnologie en fysieke toegangscontrole.


6. Bewaartermijn persoonsgegevens 

RABLE Group BV bewaart persoonsgegevens zolang als nodig is om de hierboven genoemde doeleinden te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is. Na afloop van de bewaartermijn zullen de persoonsgegevens op een veilige manier worden verwijderd.


7. Rechten van gebruikers 

Gebruikers hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen indien deze onjuist of niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Gebruikers hebben ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van hun persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.8. Contactgegevens 

Indien gebruikers vragen, klachten of verzoeken hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens, kunnen zij contact opnemen met RABLE Group BV via de onderstaande contactgegevens: 

RABLE Group BV 

info@rable.com 

Schieweg 15 A-11 2627 AN Delft 


9. Wijzigingen in het privacy reglement 

RABLE Group BV behoudt zich het recht voor om dit privacy reglement te wijzigen indien dat nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of om te voldoen aan nieuwe bedrijfsprocessen. Gebruikers zullen op de hoogte worden gesteld van belangrijke wijzigingen in het privacy reglement. 

10. Gebruik van Google Analytics en Hotjar

RABLE Group BV maakt gebruik van Google Analytics en Hotjar om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren. Deze tools kunnen geanonimiseerde informatie verzamelen over je interacties met onze website, zoals welke pagina's je bezoekt, hoe lang je op elke pagina blijft, je klikgedrag en andere statistieken. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om ons inzicht te geven in het gedrag van onze gebruikers en om onze website te optimaliseren.


Disclaimer 

Informatie en advies zoals door RABLE group BV verstrekt, dienen uitsluitend ter referentie en informatieve doeleinden. RABLE Group BV geeft geen garantie of verklaring, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid van deze informatie voor welk doel dan ook. 

 

De afbeelding van het product is ter illustratie en kan in werkelijkheid afwijken van het geleverde product. Rable biedt geen garanties of waarborgen met betrekking tot de exacte overeenkomst tussen de afbeelding en het product dat geleverd zal worden. 

 

Montage, aansluiting en gebruik van montage systeem, ballast, micro omvormer en zonnepanelen met een stekker geschied op eigen risico. RABLE Group BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele schade, gevolgschade, letsel, verlies of andere gevolgen voortvloeiend uit montage, aansluiting en gebruik van montage systeem, ballast, micro omvormer en zonnepanelen met een stekker. Het naleven van de veiligheidsrichtlijnen, het inschakelen van professioneel advies waar nodig en het nemen van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker.  


Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen met RABLE Group BV via onze website: www.rable.com.